Consortium so với Độc quyền và Thiểu quyền

Luật doanh nghiệp là một lĩnh vực pháp luật đặc biệt quan trọng trong pháp luật kinh doanh, là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lí và hoạt động, tổ chức lại, giải thể các loại hình doanh nghiệp.
Đăng trả lời
thanhhieu
Thành viên
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 13:32 - 9/1/2023
Tiếp xúc:

Consortium so với Độc quyền và Thiểu quyền

Bài viết chưa xem by thanhhieu »

Consortium (liên danh) là một hình thức hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân với mục tiêu chung, thường là để thực hiện một dự án lớn hoặc cung cấp một dịch vụ mà các thành viên không thể tự mình thực hiện một cách hiệu quả. Mặc dù consortium không phải là một hình thức độc quyền theo nghĩa chặt chẽ của từ này, nhưng nó có thể tạo ra một sức mạnh thị trường lớn hơn so với từng thành viên riêng lẻ.

Chi tiết về Consortium
Mục đích và Thành viên:
 • Consortium thường được thành lập để tận dụng tài nguyên, kiến thức, chuyên môn và khả năng tài chính của các thành viên.
 • Các thành viên có thể là các công ty, tổ chức phi lợi nhuận, hoặc các cá nhân có cùng lợi ích hoặc mục tiêu.
Lĩnh vực Hoạt động:
 • Các consortium thường xuất hiện trong các dự án xây dựng lớn, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, và cung cấp dịch vụ công cộng.
 • Ví dụ: Các công ty công nghệ có thể hợp tác trong một consortium để phát triển một tiêu chuẩn công nghệ mới hoặc một nhóm các công ty xây dựng có thể hợp tác để đấu thầu một dự án xây dựng lớn.
Lợi ích của Consortium:
 • Chia sẻ Rủi ro: Các thành viên chia sẻ rủi ro tài chính và kỹ thuật, giúp giảm bớt gánh nặng cho từng thành viên.
 • Tăng Cường Năng Lực: Tận dụng sức mạnh tổng hợp từ tài nguyên và chuyên môn của nhiều thành viên.
 • Tăng Sức Mạnh Cạnh Tranh: Các thành viên có thể cạnh tranh hiệu quả hơn trên thị trường quốc tế hoặc trong các dự án lớn.
Hình thức Độc quyền và Consortium
Độc quyền (Monopoly):

 • Định nghĩa: Một công ty duy nhất kiểm soát toàn bộ thị trường của một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó.
 • Đặc điểm: Không có cạnh tranh, khả năng kiểm soát giá cả và nguồn cung cấp.
 • Ví dụ: Một công ty điện lực duy nhất cung cấp điện cho một khu vực cụ thể.
Thiểu quyền (Oligopoly):
 • Định nghĩa: Một số ít công ty lớn kiểm soát phần lớn thị trường của một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó.
 • Đặc điểm: Có cạnh tranh nhưng hạn chế, các công ty lớn có thể hợp tác ngầm để kiểm soát giá cả và sản lượng.
 • Ví dụ: Thị trường viễn thông hoặc ngành công nghiệp ô tô.
Consortium so với Độc quyền và Thiểu quyền:
 • Không Phải Là Độc Quyền: Consortium không tìm cách kiểm soát toàn bộ thị trường hoặc loại bỏ cạnh tranh. Thay vào đó, nó tập trung vào sự hợp tác để đạt được các mục tiêu cụ thể.
 • Không Phải Là Thiểu Quyền: Mặc dù một consortium có thể bao gồm một số ít công ty lớn, nhưng mục tiêu không phải là kiểm soát thị trường mà là tận dụng lợi thế hợp tác để thực hiện các dự án hoặc sáng kiến cụ thể.
Consortium là một hình thức hợp tác hiệu quả, cho phép các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân kết hợp tài nguyên và chuyên môn để đạt được các mục tiêu mà họ không thể tự mình đạt được. Mặc dù nó có thể tạo ra một sức mạnh thị trường lớn hơn so với từng thành viên riêng lẻ, nhưng mục tiêu chính của consortium không phải là kiểm soát thị trường mà là hợp tác để đạt được hiệu quả tốt hơn trong một dự án hoặc sáng kiến cụ thể.

Từ khóa:
Đăng trả lời
 • Similar Topics
  Trả lời
  Xem
  Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách