Tổ thương mại

 • Chuyên mục
  Bài viết mới nhất
 • Luật thương mại

  Luật thương mại là môn học chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về thương nhân và hành vi thương mại.

  Chủ đề: 2 Bài viết: 3
  Bài viết mới nhất Công ty TNHH báo cáo tài chín…
  bởi minhanh Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  02:23 - 22/4/2018
 • Luật doanh nghiệp

  Luật doanh nghiệp là một lĩnh vực pháp luật đặc biệt quan trọng trong pháp luật kinh doanh, là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lí và hoạt động, tổ chức lại, giải thể các loại hình doanh nghiệp.

  Chủ đề: 4 Bài viết: 8
  Bài viết mới nhất Re: Bán phế liệu có cần đăng …
  bởi vietduc Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  08:05 - 8/4/2020
 • Luật ngân hàng

  Luật Ngân hàng là môn học nghiên cứu pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực ngân hàng gồm các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, quản lý thị trường tiền tệ và hoat động ngoại hối, quan hệ về huy động vốn

  Chủ đề: 0 Bài viết: 0
  Không có bài viết nào
   
 • Luật cạnh tranh

  Luật cạnh tranh là môn học cung cấp các kiến thức pháp luật về bảo vệ cạnh tranh trong kinh doanh.

  Chủ đề: 0 Bài viết: 0
  Không có bài viết nào
   
 • Luật môi trường

  Luật môi trường là môn học thuộc chuyên ngành pháp luật kinh tế, nghiên cứu các vấn đề cơ bản về bảo vệ môi trường bằng pháp luật bằng pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

  Chủ đề: 1 Bài viết: 1
  Bài viết mới nhất Bài tập tình huống luật môi t…
  bởi Hương Đoàn Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  15:08 - 13/6/2018