Luật sư

Đây là nhóm dành cho các luật sư đã được xác nhận bởi Quản trị viên diễn đàn. Đây là nhóm mở, các thành viên có thể đăng ký tham gia thông qua Quản trị viên. Đây là một nhóm tự do, những thành viên mới có thể thoải mái tham gia vào nhóm.

Xếp hạng của nhóm: Luật sư

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Đến từ, Website, Twitter, Skype Ngày tham gia
Điều hành viênNguyễn Văn Thái 55   00:37 - 7/4/2018
Luật sưNguyễn Văn Sơn 35   19:22 - 22/4/2018
Luật sưHoàng Thị Hằng 0   08:26 - 14/1/2021