Thành viên mới đăng ký

Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Đến từ, Website, Twitter, Skype Ngày tham gia
Thành viênBùi Tuyết 3   10:59 - 8/4/2018
Thành viên gắn bóPhạm Công Vương 26   19:29 - 20/4/2018
Thành viên gắn bóHải Anh 23   09:42 - 21/4/2018
Thành viên gắn bóĐoàn Hùng 22   20:31 - 21/4/2018
Thành viênNguyenVanHung 13   15:51 - 23/4/2018
Thành viên gắn bóMr Tú 20   21:49 - 23/4/2018
Thành viênhuyensam 15   08:34 - 24/4/2018
Thành viên gắn bóle.hoangnam 21   10:20 - 24/4/2018
Thành viên gắn bóminhlvt123 22   11:56 - 25/4/2018
Thành viênNguyễn Hạnh 10   13:57 - 27/4/2018
Thành viênhtgame1993 2   15:30 - 27/4/2018
Thành viêndropwind 2   22:58 - 27/4/2018
Thành viênLuu Lan Thuy 13   16:30 - 28/4/2018
Thành viênlethinh215 2   16:50 - 28/4/2018
Thành viênngocbino210 4   19:15 - 28/4/2018
Thành viênMrDinh 4   10:16 - 29/4/2018
Thành viênLucja Nguyễn 7   19:36 - 29/4/2018
Thành viênNguyễn Khánh 16   21:56 - 29/4/2018
Thành viênrobinmc123 3   09:57 - 30/4/2018
Thành viênhongmit 3   03:32 - 1/5/2018
Thành viênLê Phương Linh 10   22:16 - 1/5/2018
Thành viênNguyễn Công 8   15:56 - 2/5/2018
Thành viênLưu Nhật Tiến 16   20:06 - 2/5/2018
Thành viênTrần Ngọc Trang 18   07:28 - 3/5/2018
Thành viênPhạm Đức Anh 4   14:44 - 3/5/2018