Quản trị viên

Quản trị viên là thành viên được chỉ định với quyền kiểm soát cao nhất đối với toàn bộ Diễn đàn Học Luật. Các thành viên này có thể kiểm soát tất cả các khía cạnh hoạt động của Diễn đàn Học Luật, bao gồm thiết lập quyền, cấm người dùng, tạo nhóm người dùng hoặc người kiểm duyệt, v.v., phụ thuộc vào người sáng lập Diễn đàn Học Luật và quyền mà họ đã cấp cho các quản trị viên khác. Họ cũng có thể có đầy đủ khả năng của người kiểm duyệt trong tất cả các diễn đàn, tùy thuộc vào cài đặt do người sáng lập Diễn đàn Học Luật đưa ra. Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

Xếp hạng của nhóm: Quản trị viên

HạngNgười lãnh đạo nhóm Bài viết Đến từ, Website, Twitter, Skype Ngày tham gia
Quản trị viênAdmin 6
Hà Nội
16:57 - 6/4/2018
Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia
Điều hành viênCao Thùy Dương 67   01:56 - 7/4/2018
Điều hành viênThanh Hữu 87   11:01 - 8/4/2018
Điều hành viênhungHUL 0   14:51 - 17/5/2019