Điều hành viên chính

có quyền điều hành và quản lý tất cả các chuyên mục trong diễn đàn, được giám sát bởi ban quản trị. Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

Xếp hạng của nhóm: Điều hành viên

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Đến từ, Website, Twitter, Skype Ngày tham gia
Quản trị viênAdmin 6
Hà Nội
16:57 - 6/4/2018
Điều hành viênNguyễn Văn Thái 55   00:37 - 7/4/2018
Điều hành viênCao Thùy Dương 67   01:56 - 7/4/2018
Điều hành viênThanh Hữu 87   11:01 - 8/4/2018
Điều hành viênThanh Nam 18   20:59 - 23/4/2018
Điều hành viênLa Bông 56   09:40 - 27/4/2018
Điều hành viênLê Hoàng 3   08:53 - 6/6/2018
Điều hành viênhungHUL 0   14:51 - 17/5/2019