Phương pháp quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế là gì?

Luật doanh nghiệp là một lĩnh vực pháp luật đặc biệt quan trọng trong pháp luật kinh doanh, là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lí và hoạt động, tổ chức lại, giải thể các loại hình doanh nghiệp.
Đăng trả lời
bestgaren
Thành viên gắn bó
Bài viết: 52
Ngày tham gia: 17:27 - 10/8/2022
Được cảm ơn: 20 lần
Tiếp xúc:

Phương pháp quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế là gì?

Bài viết chưa xem by bestgaren »

Để thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, nhiều phương pháp khác nhau được kết hợp sử dụng. 

Phương pháp kế hoạch hóa 

Phương pháp kế hoạch hoá là phương pháp để Nhà nước thực hiện vai trò hướng dẫn, định hướng của mình đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Áp dụng phương pháp kế hoạch hoá là việc Nhà nước xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế trong từng giai đoạn nhất định, cũng như xác định các biện pháp, đường lối cơ bản để đạt được các mục tiêu đó trên cơ sở phân tích một cách khoa học tình hình trong nước và quốc tế. Thể hiện tập trung nhất cho việc sử dụng phương pháp này là Quốc hội thông qua các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, 5 năm, tùng giai đoạn và Chính phủ tổ chức thực hiện các kế hoạch này. Trên cơ sở những chỉ tiêu tổng hợp, những định hướng của kế hoạch ở tầm vĩ mô của Nhà nước, doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch kinh doanh cho mình. 

Phương pháp pháp chế 

Phương pháp pháp chế đòi hỏi trước hết là các biện pháp, chính sách, công cụ quản lý nhà nước phải thể hiện dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước khi thi hành chức năng quản lý nên chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của mỗi tổ chức cũng như công chức trong quan hệ với doanh nghiệp phải được quy định thành văn bản pháp luật. Công chức phải thực hiện đúng và đầy đủ thẩm quyền trong phạm vi pháp luật quy định. Mặt khác, phương pháp này đòi hỏi phải có các biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện pháp luật, áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật.

 Tham khảo dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại TP.HCM

 Phương pháp kinh tế

 Phương pháp kinh tế là phương pháp đưa ra các biện pháp tác động vào lợi ích kinh tế của các chủ thể kinh doanh để đạt được các mục đích của chủ thể quản lý. Các biện pháp kinh tế thường được sử dụng như thực hiện điều tiết hoạt động kinh doanh dựa trên lợi ích kinh tế với những quy định của pháp luật thuế, chính sách đầu tư; thực hiện thưởng, phạt với nội dung là các lợi ích kinh tế.

 Phương pháp kiểm tra, kiểm soát

 Phương pháp kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị kinh doanh. Cơ quan nhà nước không chỉ ban hành những quy định, đưa ra những quyết định quản lý mà còn phải thực hiện một cách thường xuyên việc kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện trong thực tiễn những quy định, quyết định đã được đưa ra. Thông qua việc kiểm tra, kiểm soát để tổng kết, phổ biến và phát huy những kinh nghiệm tốt của hoạt động kinh doanh cũng như quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề trong các hoạt động.

Quy trình và thủ tục thành lập công ty có những thay đổi gì mới?

Áp dụng các phương pháp nêu trên trong thực tiễn Việt Nam, cùng với việc đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, Nhà nước chú trọng tăng cường và nâng cao chất lượng các dịch vụ công, đặc biệt là các dịch vụ hành chính công nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn nữa cho kinh doanh.
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty
Đăng trả lời
  • Similar Topics
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách