Điều ước quốc tế được hiểu là gì?

Luật doanh nghiệp là một lĩnh vực pháp luật đặc biệt quan trọng trong pháp luật kinh doanh, là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lí và hoạt động, tổ chức lại, giải thể các loại hình doanh nghiệp.
Đăng trả lời
bestgaren
Thành viên gắn bó
Bài viết: 34
Ngày tham gia: 17:27 - 10/8/2022
Được cảm ơn: 18 lần
Tiếp xúc:

Điều ước quốc tế được hiểu là gì?

Bài viết chưa xem by bestgaren »

Nếu như trước đây, một điều ước quốc tế muốn có hiệu lực trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì phải được nội luật hóa nghĩa là được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, các cam kết quốc tế của Việt Nam với tổ chức này sẽ có hiệu lực trực tiếp. Nghị quyết so 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WT0) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định : “Áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam được ghi tặi Phụ lục đính kèm Nghị quyết này và các cam kết khác của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới được quy định đủ rõ, chi tiết trong Nghị định thư, các Phụ lục đính kèm và Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới” (Điều 2). Như vậy, với quy định này, các cam kết quốc tế sẽ có hiệu lực trực tiếp mà không phải chờ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam ban hành văn bản quy phạm pháp luật để nội luật hóa. Việc áp dụng trực tiếp điều ước quốc tế cũng có nghĩa là các cơ quan nhà nước, cán bộ có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và người dân phải nhận thức nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm công khai thông tin, các doanh nghiệp có trách nhiệm nắm bắt và áp dụng các điều ước quốc tế.

Tham khảo[External Link Removed for Guests]  trọn gói.

 Trong các đạo luật của Việt Nam, như Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kế toán v.v... đều đưa ra nguyên tắc “ưu tiên” áp dụng điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Khoản 2 Điều 2 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định: “Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”. Sau khi [External Link Removed for Guests], các đạo luật hoặc các quy định về doanh nghiệp nước ngoài sẽ có hiệu lực.
[External Link Removed for Guests]
Đăng trả lời
  • Similar Topics
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách