Mối quan hệ giữa Bộ luật Dân sự 2015 với các luật riêng

Luật doanh nghiệp là một lĩnh vực pháp luật đặc biệt quan trọng trong pháp luật kinh doanh, là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lí và hoạt động, tổ chức lại, giải thể các loại hình doanh nghiệp.
Đăng trả lời
bestgaren
Thành viên gắn bó
Bài viết: 34
Ngày tham gia: 17:27 - 10/8/2022
Được cảm ơn: 18 lần
Tiếp xúc:

Mối quan hệ giữa Bộ luật Dân sự 2015 với các luật riêng

Bài viết chưa xem by bestgaren »

Bộ luật Dân sự 2015 điều chỉnh quan hệ hợp đồng giữa tất cả các loại chủ thể với nhau trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nó đặt ra các chuẩn mực chung về giao kết hợp đồng, diều kiện có hiệu lực của hợp đồng, giải thích hợp đồng, thực hiện họ'p đồng, sửa đổi chấm dứt hợp đồng, các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. Đặc biệt, Bộ luật Dân sự quy định về từng loại hợp đồng dân sự thông dụng như hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng vận chuyển v.v...

 Tham khảo dịch vụ [External Link Removed for Guests] để bắt đầu hoạt động kinh doanh.

 Trên cơ sở những Trên cơ sở những quy định này, có các văn bản pháp luật riêng trong từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể điều chỉnh vấn đề hợp đồng. Luật Thương mại 2005 điều chỉnh quan hệ hợp đồng phát sinh giữa các thương nhân hoặc giữa một bên là thương nhân trong hoạt động thương mại. Với tư cách là luật riêng, Luật Thương mại 2005 chỉ điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động thương mại và quy định về một sổ loại hợp đồng thương mại thông dụng như hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ. Những nội dung không được Luật Thương mại 2005 quy định thi áp dụng Bộ luật Dân sự 2015 . Ngoài ra, đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, các vấn đề về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, giao kết hợp đồng, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, giải thích hợp đồng được áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự. Các văn bản pháp luật chuyên ngành (đặc thù) như Luật Các tổ chức tín dụng 2010, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, Luật Xây dựng 2003, Luật Đấu thầu 2005, Bộ luật Hàng hải 2005, Luật Hàng không dân dụng 2006 quy định các vấn đề riêng, đặc thù của từng loại hợp đồng tương ứng như hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng giao nhận thầu xây dựng, hợp đồng vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường biển, đường không thông qua việc [External Link Removed for Guests] kinh doanh vận tải.

 Trường hợp có sự khác nhau trong quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại với luật chuyên ngành thì áp dụng quy định của luật chuyên ngành. Những nội dung liên quan đến hợp đồng không quy định trong văn bản luật chuyên ngành hoặc Luật Thương mại thì áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự.
[External Link Removed for Guests]
Đăng trả lời
  • Similar Topics
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách