Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

Triết học là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ.
TRẢ LỜI
Thoáng Văn
Bài viết: 7
Tham gia: 00:37 - 7/4/2018
Đã cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 6 lần

Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

Bài viết chưa xem bởi Thoáng Văn » 14:00 - 27/4/2018

Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa - Hàng hóa có 2 thuộc tính lao động sản xuất hàng hóa có tính chất 2 mặt là lao động cụ thể và lao động trừu tượng.


Thành viên đã cảm ơn Thoáng Văn về bài viết (2 người):
ngatran (03:17 - 23/5/2018) • Admin (03:19 - 23/5/2018)

Tags:

TRẢ LỜI