Cartel Syndicate Trust Consortium

Luật doanh nghiệp là một lĩnh vực pháp luật đặc biệt quan trọng trong pháp luật kinh doanh, là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lí và hoạt động, tổ chức lại, giải thể các loại hình doanh nghiệp.
Đăng trả lời
Quàng Thu Huyền
Thành viên
Bài viết: 9
Ngày tham gia: 21:21 - 21/10/2021
Được cảm ơn: 28 lần
Tiếp xúc:

Cartel Syndicate Trust Consortium

Bài viết chưa xem by Quàng Thu Huyền »

Các thuật ngữ như cartel, syndicate, trust và consortium thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính để mô tả các loại hình tổ chức khác nhau. Dưới đây là ý nghĩa cơ bản của mỗi thuật ngữ:
 1. Cartel (Kartel):
  • Cartel là một liên minh các công ty hoặc tổ chức có mục tiêu chung, thường là để kiểm soát thị trường hoặc giảm cạnh tranh bằng cách hạn chế sản lượng hoặc tăng giá cả.
  • Các thành viên của cartel thường thỏa thuận về giá cả, sản lượng và phân chia thị phần để tối đa hóa lợi nhuận chung.
 2. Syndicate (Hội Tổ chức):
  • Syndicate là một nhóm các tổ chức hoặc người mua cổ phần làm việc cùng nhau để thực hiện một dự án hoặc giao dịch cụ thể, thường là mua và phân phối các chứng khoán hoặc đầu tư vào dự án cụ thể.
  • Syndicate thường hình thành trong các giao dịch mua sắm lớn hoặc trong việc gom vốn cho các dự án đầu tư lớn.
 3. Trust (Tập đoàn):
  • Trust là một hình thức tổ chức kinh doanh mà các công ty hoặc tài sản được chuyển giao cho một bên thứ ba (trustee) để quản lý với mục tiêu là hưởng lợi từ các lợi ích của các thành viên hoặc cổ đông.
  • Một trust thường được tạo ra để tối ưu hóa quản lý và tài chính của các tài sản, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận cho các bên liên quan.
 4. Consortium (Liên Minh):
  • Consortium là một nhóm các tổ chức hoặc cá nhân làm việc cùng nhau để thực hiện một dự án hoặc mục tiêu cụ thể, thường là dự án lớn và phức tạp mà một tổ chức hoặc cá nhân không thể tự thực hiện.
  • Các thành viên của consortium thường chia sẻ rủi ro, trách nhiệm và lợi ích từ dự án hoặc giao dịch.
Tóm lại, các thuật ngữ như cartel, syndicate, trust và consortium đề cập đến các loại hình tổ chức khác nhau trong kinh doanh và tài chính, mỗi loại có mục tiêu và phạm vi hoạt động riêng biệt.

Những nội dung liên quan:
Đăng trả lời
 • Similar Topics
  Trả lời
  Xem
  Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách