Đăng ký bổ sung ngành, nghề phải có vốn pháp định phải làm sao?

Luật doanh nghiệp là một lĩnh vực pháp luật đặc biệt quan trọng trong pháp luật kinh doanh, là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lí và hoạt động, tổ chức lại, giải thể các loại hình doanh nghiệp.
Đăng trả lời
bestgaren
Thành viên gắn bó
Bài viết: 34
Ngày tham gia: 17:27 - 10/8/2022
Được cảm ơn: 18 lần
Tiếp xúc:

Đăng ký bổ sung ngành, nghề phải có vốn pháp định phải làm sao?

Bài viết chưa xem by bestgaren »

Thực hiện những hành vi thay đổi đối với doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh là một trong những nội dung của quyền tự do kinh doanh và được xác định là quyền của chủ doanh nghiệp. Khi thực hiện những hành vi liên quan đến những thay đổi doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện của doanh nghiệp phải thực hiện những quy định của pháp luật về thủ tục tương ứng cho từng hành vi đó.

Đối với doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành, nghề phải có vốn pháp định thì không yêu cầu phải có thêm xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định nếu vốn chủ sở hữu được ghi trong bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm không quá 03 tháng, kể từ ngày nộp hồ sơ, lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định.

Tham khảo dịch vụ [External Link Removed for Guests] trọn gói tại TP.HCM.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty. Luật Doanh nghiệp 2020 cũng có bổ sung 1 số điểm mới khi [External Link Removed for Guests] bao gồm cả con dấu.
[External Link Removed for Guests]
Đăng trả lời
  • Similar Topics
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách