CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nơi BQT HLO đưa ra các thông báo cũng như các hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Nguyễn Bích Ngà
Thành viên gắn bó
Posts: 20
Joined: 15:10 - 10/5/2021

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Unread post by Nguyễn Bích Ngà »

[font=Calibri,sans-serif][font=Times New Roman,serif]CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ[/font][/font]
[font=Calibri,sans-serif][font=Times New Roman,serif]Chào Luật sư! Mong Luật sư giải quyết vấn đề này giúp e ạ. Hiện tại Công ty A có một dự án đầu tư được phê duyệt trên đất thuê của nhà nước trả tiền hàng năm, Công ty em muốn mua lại dự án. Công ty em sẽ trả cho công ty A 2 mảnh đất và 1 số tiền khác.[/font][/font]
[font=Calibri,sans-serif][font=Times New Roman,serif]Vậy việc trao đổi này có được phép không ạ? Và các khoản thuế mà công ty em phải nộp bao gồm những gì ạ? Công ty em có phải xuất hóa đơn cho 2 mảnh đất kia và tính nộp thuế TNDN không? Đất thuê này thời hạn 40 năm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ạ ?[/font][/font]
[font=Calibri,sans-serif][font=Times New Roman,serif]Luật sư tư vấn:[/font][/font]
[font=Calibri,sans-serif]"Điều 175. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm[/font]
[font=Calibri,sans-serif]c) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;[/font]
[font=Times New Roman,serif]Như vậy, công ty bạn và công ty A có thể tiến hành các giao dịch khi đáp ứng đủ các điều kiện tại Điều 189 Luật đất đai 2013 như sau:[/font]
[font=Times New Roman,serif]"1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
b) Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.
2. Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
b) Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
3. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.
4. Đối với trường hợp thuê đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng thì thực hiện theo quy định tại Điều 194 của Luật này.
"
[/font]
[font=Times New Roman,serif]Nếu đáp ứng đủ các điều kiên trên, 2 bên có thể tiến hành giao dịch như một hợp đồng tài sản thông thường. Tuy nhiên, đối tượng giao dịch ở đây là tài sản trên đất chứ không phải quyền sử dụng đất, mảnh đất đó vẫn là đất thuê trả tiền hàng năm của nhà nước.[/font]
[font=Times New Roman,serif]Về thủ tục thực hiện: được quy định tại Khoản 5 Điều 79 [/font][font=Times New Roman,serif]Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 140/2016/NĐ-CP [/font]
[font=Times New Roman,serif]Thứ hai, về các khoản thuế phải nộp:[/font]
[font=Times New Roman,serif]Đối với giao dịch này, bên công ty của bạn sẽ phải đóng những loại thuế sau:[/font]
[font=Times New Roman,serif]- Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Theo đó thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 22% (từ ngày 01/01/2016 áp dụng mức thuế suất 20%), không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ phần thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% theo quy định tại điểm d khoản 3 điều 19 [/font][font=Times New Roman,serif]Thông tư 78/2014/TT-BTC.( Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC)[/font]
[font=Times New Roman,serif]Và bạn sẽ phải xuất hóa đơn cho 2 mảnh đất để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.[/font]
[font=Times New Roman,serif]Thứ ba, về điều kiện để được chuyển nhượng dự án đầu tư.[/font]
[font=Times New Roman,serif]Điều 45 [/font][font=Calibri,sans-serif][font=Times New Roman,serif]Luật đầu tư 2014 [/font][/font][font=Times New Roman,serif]đã quy định rõ điều kiện để được chuyển nhượng dự án đầu tư[/font]
[font=Times New Roman,serif]Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư:[/font]
[font=Times New Roman,serif]Hồ sơ bao gồm:[/font]
[font=Times New Roman,serif]- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;[/font]
[font=Times New Roman,serif]- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;[/font]
[font=Times New Roman,serif]- Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;[/font]
[font=Times New Roman,serif]- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có)[/font]
[font=Times New Roman,serif]- Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;[/font]
Post Reply