Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Một số tập quán quốc tế về quyền con người?

Đã gửi: 07:36 - 10/5/2018
by Phan Tiến Dũng
Mình muốn tìm hiểu một số tập quán quốc tế về quyền con người nhưng lại không biết tìm thế nào, dựa vào các vụ việc thực tế như nào thì đó mới đúng là tập quán. Các bạn có thể cho mình gợi ý và ví dụ được không?