Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bài tập tình huống luật môi trường: Xác định nghĩa vụ pháp lý của chủ dự án

Đã gửi: 15:08 - 13/6/2018
bởi Hương Đoàn
Một dự án dự định sản xuất giấy và bột giấy trong đó sản xuất giấy với công suất 5000 tấn sản phẩm/năm, sản xuất bột giấy với công suất 12000 tấn sản phẩm /năm. Dự án đặt tại xã X, tỉnh Y. Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất giấy được khai thác từ rừng sản xuất là rừng trồng do chủ dự án tự bỏ vốn trồng rừng trên diện tích đất được nhà nước cho thuê. Chủ dự án dự định nhập khẩu dây chuyền sản xuất và hóa chất độc hại phục vụ cho việc tẩy rửa từ Trung Quốc cùng một số loại phế liệu (nếu cần thiết ). Chủ dự án xác định tự khai thác nước ngầm.
Xác định nghĩa vụ pháp lý của chủ dự án? em cảm ơn ạ