Thay đổi thành viên và người đại diện pháp luật cần phải làm thủ tục gì?

Luật doanh nghiệp là một lĩnh vực pháp luật đặc biệt quan trọng trong pháp luật kinh doanh, là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lí và hoạt động, tổ chức lại, giải thể các loại hình doanh nghiệp.
Đăng trả lời
bestgaren
Thành viên gắn bó
Bài viết: 52
Ngày tham gia: 17:27 - 10/8/2022
Được cảm ơn: 20 lần
Tiếp xúc:

Thay đổi thành viên và người đại diện pháp luật cần phải làm thủ tục gì?

Bài viết chưa xem by bestgaren »

Thực hiện những hành vi thay đổi đối với doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh là một trong những nội dung của quyền tự do kinh doanh và được xác định là quyền của chủ doanh nghiệp. Khi thực hiện những hành vi liên quan đến những thay đổi doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện của doanh nghiệp phải thực hiện những quy định của pháp luật về thủ tục tương ứng cho từng hành vi đó.

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Trường hợp tiếp nhận thành viên hợp danh mới, chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, công ty hợp danh gửi Thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Kèm theo thông báo hoặc phải có bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên hợp danh mới.

Tham khảo dịch vụ tư vấn thành lập công ty trọn gói tại TP.HCM.

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần

Kèm theo thông báo phải có: quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.

Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. Xem thêm những quy định về thành lập công ty và các thủ tục, hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật của công ty trong Luật Doanh nghiệp 2020.
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty
Đăng trả lời
  • Similar Topics
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách