Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hãy xác định các yếu tố cấu thành tội phạm & trách nhiệm pháp lý?

Đã gửi: 07:42 - 10/5/2018
bởi vanson
Hãy xác định các yếu tố cấu thành tội phạm (mặt khách quan, khách thể, mặt chủ quan, chủ thể) và trách nhiệm pháp lí của ông A trong tình huống sau:
Ông A (40 tuổi) nuôi gà thả vườn với số lượng lớn, thường bị mất trộm vào ban đêm. Để phòng chống trộm cắp, ông A giăng dây thép trên nóc chuồng gà và nối với nguồn điện 220V. Khoảng 2 giờ sáng, B là người cùng làng lén lút chui vào chuồng bắt trộm gà, vướng vào dây thép nối vào nguồn điện nên bị điện giật chết.