Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hỏi về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?

Đã gửi: 02:43 - 18/2/2019
bởi Lê Bảo Anh
Chào cả nhà!
Mình đang gặp chút vấn đề về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. 
Cty của mình đã đăng ký mua bảo hộ cho cụm tổng thể bao gồm logo và slogan. 
Hiện nay, mình phát hiện có bên khác sử dụng slogan giống như bên mình. Do đó, mình muốn mua bảo hộ cho riêng cụm slogan tách rời với logo để đảm bảo không bên nào sử dụng được nữa.
Mình cũng có nhờ tư vấn, thì có chỗ báo mua bảo hộ được slogan, có chỗ lại báo không. Chi phí cũng đa dạng. Nên mình không rõ thế nào.
Nhà mình có ai có kinh nghiệm, hoặc cty Luật uy tín chuyên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì liên hệ tư vấn giúp mình nha.
Cảm ơn cả nhà ạ!

Re: Hỏi về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?

Đã gửi: 02:45 - 18/2/2019
bởi Thanh Hữu
Thì bạn đăng ký thêm nhãn hiệu chỉ với slogan và nền trắng thôi, chứ k có bảo hộ riêng slogan đâu. Cần thiết thì thêm cái khung vô.

Re: Hỏi về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?

Đã gửi: 02:45 - 18/2/2019
bởi La Bông
Slogan nếu có tính phân biệt vẫn CÓ THỂ được bảo hộ dưới dạng NHÃN HIỆU. Bạn ib bên mình đánh giá thử xem. Vì nếu đăng ký theo logo mà NOIP ghi trong văn bằng là: "không bảo hộ riêng" cũng chả có ý nghĩa bảo vệ và xử ký vi phạm. Link & Partners là một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp nhé.

Re: Hỏi về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?

Đã gửi: 09:56 - 14/11/2019
bởi tgslaw
Chào bạn, bạn liên hệ số 02466828986 để bên mình tư vấn nhé, bên mình chuyên làm về sở hữu trí tuệ hoặc bạn vào website dangkithuonghieu.org hoặc tgslaw.vn để tham khảo ạ