Hình thức sở hữu toàn dân, hình thức sở hữu riêng, hình thức sở hữu chung

Luật dân sự là một nhánh pháp luật chuyên giải quyết những cuộc tranh chấp giữa các cá nhân và các tổ chức mà trong đó bên chịu thiệt hại có thể nhận được bồi thường.
TRẢ LỜI
La Bông
Bài viết: 9
Tham gia: 09:40 - 27/4/2018
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 13 lần

Hình thức sở hữu toàn dân, hình thức sở hữu riêng, hình thức sở hữu chung

Bài viết chưa xem bởi La Bông » 23:12 - 9/5/2018

Nghiên cứu các quy định của Bộ luật dân sự 2015 về hình thức sở hữu toàn dân, hình thức sở hữu riêng, hình thức sở hữu chung. 
 Hiện nay có bao nhiêu hình thức sở hữu trong BLDS năm 2015? Đó là những hình thức sở hữu nào?  Những hình thức sở hữu này có khác các hình thức sở hữu được quy định trong BLDS năm 2015 hay không? 
 Tài sản của vợ chồng thuộc hình thức sở hữu nào? Vợ chồng có quyền như thế nào trong việc chiếm hữu,  sử dụng, định đoạt khối tài sản chung của vợ chồng? 
 Tài sản của các thành viên trong gia đình thuộc hình thức sở hữu nào?  Việc chiếm hữu,  sử dụng, định đoạt các tài sản thuộc sở hữu của các thành viên trong gia đình được thực hiện theo phương thức nào? 

TRẢ LỜI