Phân biệt hai mặt của quá trình lao động sản xuất hàng hóa với hai loại LĐSXHH

Triết học là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ.
TRẢ LỜI
Thoáng Văn
Bài viết: 7
Tham gia: 00:37 - 7/4/2018
Đã cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 6 lần

Phân biệt hai mặt của quá trình lao động sản xuất hàng hóa với hai loại LĐSXHH

Bài viết chưa xem bởi Thoáng Văn » 13:41 - 27/4/2018

Phân biệt hai mặt của quá trình lao động sản xuất hàng hóa với hai loại lao động sản xuất hàng hóa.
1. HAI MẶT của lao động sản xuất hàng hóa
Quá trình lao động sản xuất hàng hóa là một thể thống nhất của 2 mặt: lao động cụ thể và lao động trừu tượng. 
  • Lao động cụ thể ...
  • Lao động trừu tượng...

2. HAI LOẠI lao động sản xuất hàng hóa (được giáo trình viết tại phần "Mức độ phức tạp của lao động" - thuộc mục "Các yếu tố ảnh hưởng tới lượng giá trị của hàng hóa"
  • Lao động giản đơn...
  • Lao động phức tạp...
Các bác tự tổng hợp tài liệu ôn bài nhé, phần này dễ, có sẵn giáo trình rồi.

Tags:

TRẢ LỜI