Diễn đàn Học Luật - Đăng ký thành viên

Để tham gia Diễn đàn Học Luật (https://diendan.hocluat.vn), bạn phải cam kết đồng ý với các điều khoản bên dưới. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này thì đơn giản là hãy đóng trang này lại và bạn có thể không tham gia vào diễn đàn. Điều này chúng tôi không bắt buộc bạn. Ban quản trị (BQT) có thể thay đổi lại những điều khoản này vào bất cứ lúc nào và BQT sẽ cố gắng thông báo đến bạn sau này, dù rằng BQT khuyên bạn nên thường xuyên xem lại những điều khoản này nếu bạn tham gia diễn đàn lâu dài bởi vì nếu có những thay đổi trong điều khoản thành viên sau này nghĩa là bạn cũng cam kết với những phần đã được chỉnh sửa, bổ sung đó.

Bạn cam kết không gửi bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác; bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ của diễn đàn hay luật pháp quốc tế. Nếu vẫn cố tình vi phạm, ngay lập tức bạn sẽ bị cấm tham gia diễn đàn. Địa chỉ IP của tất cả các bài viết đều được ghi nhận lại để bảo vệ các điều khoản cam kết này trong trường hợp bạn không tuân thủ. Bạn đồng ý rằng BQT có quyền gỡ bỏ, sửa, di chuyển hoặc khoá bất kỳ bài viết nào trong vào bất cứ lúc nào tuỳ theo nhu cầu công việc. Đăng ký làm thành viên của diễn, bạn cũng phải cam kết bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống và đương nhiên những thông tin này sẽ không được cung cấp cho bất kỳ người thứ ba nào khác mà không được sự đồng ý của bạn, “Diễn đàn Học Luật” sẽ không chịu trách nhiệm về việc những thông tin cá nhân này của bạn bị lộ ra bên ngoài từ những kẻ phá hoại có ý đồ xấu tấn công vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Bạn đồng ý tuân các quy tắc của các diễn đàn này: Xem quy tắc của diễn đàn