Search found 4 matches

by hocluat
23:45 - 6/4/2018
Forum: Luật quốc tế
Topic: Nhận định đúng sai môn Luật quốc tế
Replies: 3
Views: 2137

Nhận định đúng sai môn Luật quốc tế

Tổng hợp các câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật quốc tế để bạn tham khảo ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới đạt kết quả cao! https://i.imgur.com/5tvygae.jpg https://i.imgur.com/4mOJE19.jpg https://i.imgur.com/z7d92dA.jpg https://i.imgur.com/fNGyN2H.jpg https://i.imgur.com/LIAkUCq.jpg https://i...
by hocluat
23:29 - 6/4/2018
Forum: Xây dựng văn bản pháp luật
Topic: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng
Replies: 0
Views: 3638

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG DỤNG • Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, của Chính phủ, ban hành ngày 08-4-2004 về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ số 110/2004/NĐ-CP . • Nghị định số 09/2010/NĐ-CP, của Chính phủ, ban hành ngày 0...
by hocluat
23:35 - 4/4/2018
Forum: Lý luận nhà nước và pháp luật
Topic: Tài liệu tự học môn Lý luận nhà nước và pháp luật
Replies: 0
Views: 2150

Tài liệu tự học môn Lý luận nhà nước và pháp luật

Tài liệu tự học môn Lý luận nhà nước và pháp luật: Tài liệu dùng chung dành cho sinh viên các cơ sở đào tào Luật trên cả nước   [img]https://hocluat.vn/wp-content/uploads/2017/06/L%C3%BD-lu%E1%BA%ADn-chung-nh%C3%A0-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-v%C3%A0-ph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADt.jpg[/img] Nội dung cơ bản Silde cơ ...