Luật sư

Đây là nhóm dành cho các luật sư đã được xác nhận bởi quản trị viên diễn đàn. Đây là một nhóm tự do, những thành viên mới có thể thoải mái tham gia vào nhóm.

Xếp hạng của nhóm: Luật sư

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Đến từ, Website, Twitter, Skype Ngày tham gia
Điều hành viênNguyễn Văn Thái 53   00:37 - 7/4/2018
Luật sưNguyễn Văn Sơn 34   19:22 - 22/4/2018
Luật sưHoàng Thị Hằng 0   08:26 - 14/1/2021