Administrators

Quản trị viên là thành viên được chỉ định với quyền kiểm soát cao nhất đối với toàn bộ Diễn đàn Học Luật. Các thành viên này có thể kiểm soát tất cả các khía cạnh hoạt động của Diễn đàn Học Luật, bao gồm thiết lập quyền, cấm người dùng, tạo nhóm người dùng hoặc người kiểm duyệt, v.v., phụ thuộc vào người sáng lập Diễn đàn Học Luật và quyền mà họ đã cấp cho các quản trị viên khác. Họ cũng có thể có đầy đủ khả năng của người kiểm duyệt trong tất cả các diễn đàn, tùy thuộc vào cài đặt do người sáng lập Diễn đàn Học Luật đưa ra. This is a special group, special groups are managed by the board administrators.

Group rank: Quản trị viên

RankGroup leader Posts Location, Website, Twitter, Skype Joined
Quản trị viênAdmin 14
Hà Nội
16:57 - 6/4/2018
Group members Posts Joined
Thành viên gắn bóTrần Linh Chi 43   01:56 - 7/4/2018
Quản trị viênhungHUL 0   14:51 - 17/5/2019