Điều hành viên chính

Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Đến từ, Website, Twitter, Skype Ngày tham gia
Quản trị viênAdmin 11
Hà Nội
16:57 - 6/4/2018
Điều hành viênNguyễn Văn Thái 13   00:37 - 7/4/2018
Điều hành viênCao Thùy Dương 45   01:56 - 7/4/2018
Quản trị viênhungHUL 0   14:51 - 17/5/2019