Chỉ tìm thấy 1 kết quả

Trở về

by Hương Đoàn
15:08 - 13/6/2018
Chuyển đến diễn đàn
Chuyển đến chủ đề

Bài tập tình huống luật môi trường: Xác định nghĩa vụ pháp lý của chủ dự án

Một dự án dự định sản xuất giấy và bột giấy trong đó sản xuất giấy với công suất 5000 tấn sản phẩm/năm, sản xuất bột giấy với công suất 12000 tấn sản phẩm /năm. Dự án đặt tại xã X, tỉnh Y. Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất giấy được khai thác từ rừng sản xuất là rừng trồng do chủ dự án tự bỏ vốn trồn...