Chỉ tìm thấy 1 kết quả

Trở về

by Nguyễn Văn Thái
22:04 - 1/1/2021
Chuyển đến diễn đàn
Chuyển đến chủ đề

Re: [Thảo luận] Hàng xóm đậu xe ô tô con trước cửa nhà

Lỗi của ai thì người đó chịu. Người đậu xe nếu đậu chỗ có biển cấm đậu thì bị xử phạt theo luật giao thông. Người xịt sơn vào xe ô tô của người khác khiến chủ xe phải sơn lại tốn kém từ 2.000.000 đồng trở lên, người xịt sơn vào xe ô tô trong trường hợp này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội h...