Chỉ tìm thấy 1 kết quả

Trở về

by Admin
19:18 - 25/12/2020
Chuyển đến diễn đàn
Chuyển đến chủ đề

Re: Hỏi về trình tự, thủ tục đề xuất một dự án luật?

Thông qua Hội Luật gia bạn nhé. Hội Luật gia trực thuộc mặt trận tổ quốc sẽ làm việc với đại biểu đó. Hầu hết, các lãnh vực hiện nay đều có văn bản điều chỉnh. Nếu có luật mới thì phải họp hội nghị, và làm dự thảo. Dự thảo được đưa cho hội luật, và các hiệp hội chuyên ngành. Và tuân theo trình tự n...