Chỉ tìm thấy 1 kết quả

Trở về

by Trâm
09:19 - 10/8/2022
Chuyển đến diễn đàn
Chuyển đến chủ đề

Cảm ơn Edutalk giúp tôi tốt hơn mỗi ngày

Tôi là người rất nhanh chán, nhưng ở Edutalk cho tôi rất nhiều, khiến tôi không thể rời bỏ môi trường công việc ở đây. Ở đây không chỉ cho tôi kiến thức mà còn nhiều mối quan hệ hơn. Tôi có những người anh em đã đi cùng tôi trong suốt thời gian qua. Thật sự rất biết ơn các anh chị đã dạy tôi rất nhi...