Search found 1 match

Trở về

by Huongly
02:56 - 22/9/2021
Chuyển đến diễn đàn
Chuyển đến chủ đề

Luật so sánh

Đúng hay sai, giải thích vì sao ??
Trong khi Luật La Mã và tập quán Giecmanh ảnh hưởng rất lớn đến luật tư ở các nước thuộc Dòng họ Civil Law thì Luật Giáo hội và Tập quán thương mại lại chi phối rất nhiều đến luật công ở các nước này.