Chỉ tìm thấy 1 kết quả

Trở về

by xuannt
23:24 - 20/8/2022
Chuyển đến diễn đàn
Chuyển đến chủ đề

Re: Cử nhân luật 4 năm ra trường có thể làm những công việc gì?

+ cv gì thì đó là tùy ở e lựa chọn + mức lương thì còn xem bản thân e đạt đến đâu + luật sư sẽ 2-3 năm chi phí mỗi năm mỗi tăng