Các yếu tố cấu thành tội phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông

Luật hình sự là một trong số các ngành luật mà ở đó Nhà nước nhân danh mình áp dụng hình phạt đối với người có hành vi phạm tội.
TRẢ LỜI
congtyluattgs
Bài viết: 9
Tham gia: 16:20 - 6/6/2019
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn: 0

Các yếu tố cấu thành tội phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông

Bài viết chưa xem bởi congtyluattgs » 11:55 - 26/6/2019

Các yếu tố cấu thành tội phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông
Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội phạm này có các dấu hiệu sau:
– Về hành vi. Có một trong các hành vi sau:
+ Có hành vi vi phạm các quy định về duy tu các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không.
+ Có hành vi vi phạm các quy định về sửa chữa các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không.
+ Có hành vi vi phạm các quy định về quản lý các công trình giao thông đưòng bộ, đường sắt, đường thủy, đường không.
– Dấu hiệu khác
Người thực hiện hành vi nêu trên chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác. Đây là dấu hiệu cơ bản cấu thành tội phạm của tội này.
Khách thể:
Hành vi nêu trên xâm phạm đến chế độ duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông, đồng thời xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác.
Mặt chủ quan:
Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.
Chủ thể:
Chủ thể của tội phạm này là những người có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông nêu trên.

TRẢ LỜI