Cách đăng ký nhãn hiệu tập thể

Luật sở hữu trí tuệ là một trong những môn học phải nói là khá quan trọng, không chỉ quan trọng ở trường học mà nó sẽ là quan trọng khi Việt Nam mình tham gia các Hiệp định Thương mại Quốc tế khác
TRẢ LỜI
tgslaw
Bài viết: 7
Tham gia: 21:55 - 24/9/2019
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn: 1 lần
Liên hệ:

Cách đăng ký nhãn hiệu tập thể

Bài viết chưa xem bởi tgslaw » 17:32 - 9/10/2019

[font="Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Tahoma, Arial, sans-serif]Việc đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu tập thể cũng tương tự như nhãn hiệu thông thường. Tuy nhiên nó có một số thay đổi và khác chút những cũng không đáng kể.[/font]

[font="Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Tahoma, Arial, sans-serif]Để đăng ký thì việc đầu tiên bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ, ngoài các tài liệu trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thường (bạn xem cụ thể tại đây: www.tgslaw.vn/ho-so-dang-ky-bao-ho-nhan-hieu.html) thì bạn cần bổ sung thêm một số tài liệu khác bao gồm:[/font]

[font="Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Tahoma, Arial, sans-serif]- Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể[/font]

[font="Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Tahoma, Arial, sans-serif]- Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng hoặc đặc thù của hàng hóa/dịch vụ có tính chất đặc thù[/font]

[font="Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Tahoma, Arial, sans-serif]- Bản đồ khu vực địa lý nếu nhãn hiệu tập thể chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương[/font]

[font="Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Tahoma, Arial, sans-serif]- Văn bản của UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cho phép đăng ký nếu nhãn hiệu tập thể chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương[/font]

[font="Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Tahoma, Arial, sans-serif]Sau khi chuẩn bị hồ sơ xong bạn tiến hành nộp tại Cục sở hữu trí tuệ có trụ sở chính ở Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.[/font]

[font="Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Tahoma, Arial, sans-serif]Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể mà bạn nộp, cục sẽ  tiến hành các thủ tục sau để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cho bạn:[/font]
[font="Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Tahoma, Arial, sans-serif]- Thẩm định hình thức đơn đăng ký để kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không, thời hạn 1 tháng để xử lý[/font]

[font="Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Tahoma, Arial, sans-serif]- Công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, thời hạn 2 tháng sau khi có quyết định đơn hợp lệ[/font]

[font="Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Tahoma, Arial, sans-serif]- Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu để đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Thời hạn là 9 tháng[/font]

[font="Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Tahoma, Arial, sans-serif]Sau khi thẩm định nội dung xong nếu đơn hợp lệ thì sẽ có thông báo chấp nhận đơn và quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.[/font]
[font="Segoe UI", SegoeuiPc, "San Francisco", "Helvetica Neue", Helvetica, "Lucida Grande", Roboto, Ubuntu, Tahoma, "Microsoft Sans Serif", Tahoma, Arial, sans-serif]*Lưu ý: Nếu đơn không được chấp nhận hợp lệ cục shtt sẽ gửi thông báo và nêu lý do cụ thể dẫn đến đơn bị từ chối để người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể sửa đổi, bổ sung chính xác để nhãn hiệu được bảo hộ[/font]

TRẢ LỜI