Hai thuộc tính của hàng hóa

Triết học là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ.
Đăng trả lời
Thoáng Văn
Luật sư
Bài viết: 12
Ngày tham gia: 00:37 - 7/4/2018
Đã cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần

Hai thuộc tính của hàng hóa

Bài viết chưa xem bởi Thoáng Văn »

Hai thuộc tính của hàng hóa

Cần phân biệt HÀNG HÓA với SẢN PHẨM CỦA LAO ĐỘNG:
  • Mọi hàng hóa đều là sản phẩm của lao động (của con người), nhưng chỉ những sản phẩm của lao động được đem ra trao đổi, mua-bán mới là hàng hóa.
  • Hàng hóa là một thể thống nhất không thể tách rời của hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị; còn sản phẩm của lao động chỉ có thuộc tính giá trị sử dụng.

Đăng trả lời