Phân biệt công dân và nhân dân?

Môn học luật Hiến pháp nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Nhà nước CHXHCN Việt Nam như chế độ chính trị – kinh tế – văn hóa – giáo dục… cũng như cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
TRẢ LỜI
Thủy Thu Phạm
Bài viết: 12
Tham gia: 10:43 - 27/4/2018
Đã cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 16 lần

Phân biệt công dân và nhân dân?

Bài viết chưa xem bởi Thủy Thu Phạm » 11:15 - 13/6/2018

Các bạn chỉ cho mình với, nhân dân với công dân khác nhau điểm gì nhỉ? Mình có thể phân biệt công dân và nhân dân dựa trên các tiêu chí nào?

Thành viên đã cảm ơn Thủy Thu Phạm về bài viết (5 người):
Phan Tiến Dũng (11:16 - 13/6/2018) • Trần Linh Chi (11:24 - 13/6/2018) • Hương Đoàn (15:08 - 13/6/2018) • Admin (03:02 - 20/6/2018) • nvt (22:23 - 2/7/2018)

Phan Tiến Dũng
Bài viết: 20
Tham gia: 10:16 - 27/4/2018
Đã cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 14 lần

Re: Phân biệt công dân và nhân dân?

Bài viết chưa xem bởi Phan Tiến Dũng » 11:17 - 13/6/2018

Công dân là khái niệm dùng để chỉ một người thuộc về một nhà nước nhất định mà người đó mang quốc tịch.
Xét về phạm vi nghĩa thì nhan nhân bao trùm cả công dân. Trong nhân nhân gồm có công dân, người nước ngoài và người không quốc tịch.
Nghĩ vậy đó.
Thành viên đã cảm ơn Phan Tiến Dũng về bài viết (2 người):
Trần Linh Chi (11:27 - 13/6/2018) • Admin (23:52 - 29/11/2018)

Lê Bảo Anh
Bài viết: 9
Tham gia: 13:23 - 27/4/2018
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần

Re: Phân biệt công dân và nhân dân?

Bài viết chưa xem bởi Lê Bảo Anh » 11:21 - 13/6/2018

Nhân là người, công là chung. Nhân dân nghĩa là người dân, tức chỉ cần là con người về mặt sinh học thì đã được xem là nhân dân. Còn công dân là người dân trong 1 tập thể công, sinh sống trong 1 tập thể công cộng thì gắn với tập thể phải là quyền và nghĩa vụ.
Thành viên đã cảm ơn Lê Bảo Anh về bài viết (3 người):
Phan Tiến Dũng (11:23 - 13/6/2018) • Trần Linh Chi (11:24 - 13/6/2018) • Admin (12:40 - 5/7/2018)

Thủy Thu Phạm
Bài viết: 12
Tham gia: 10:43 - 27/4/2018
Đã cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 16 lần

Re: Phân biệt công dân và nhân dân?

Bài viết chưa xem bởi Thủy Thu Phạm » 11:23 - 13/6/2018

Phan Tiến Dũng đã viết: Công dân là khái niệm dùng để chỉ một người thuộc về một nhà nước nhất định mà người đó mang quốc tịch.
Xét về phạm vi nghĩa thì nhan nhân bao trùm cả công dân. Trong nhân nhân gồm có công dân, người nước ngoài và người không quốc tịch.
Nghĩ vậy đó.
Vậy nhân dân VN chỉ có tập hợp công dân VN phải ko ạ? 

Phan Tiến Dũng
Bài viết: 20
Tham gia: 10:16 - 27/4/2018
Đã cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 14 lần

Re: Phân biệt công dân và nhân dân?

Bài viết chưa xem bởi Phan Tiến Dũng » 11:24 - 13/6/2018

Thủy Thu Phạm đã viết:
Phan Tiến Dũng đã viết: Công dân là khái niệm dùng để chỉ một người thuộc về một nhà nước nhất định mà người đó mang quốc tịch.
Xét về phạm vi nghĩa thì nhan nhân bao trùm cả công dân. Trong nhân nhân gồm có công dân, người nước ngoài và người không quốc tịch.
Nghĩ vậy đó.
Vậy nhân dân VN chỉ có tập hợp công dân VN phải ko ạ? 
Công dân Việt Nam là Người có quốc tịch Việt Nam. Được hưởng quyền và gánh vác trách nhiệm công dân đối với nhà nước.
Nhân Dân Việt Nam là toàn thể những con người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bao gồm công dân Việt Nam , người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam.
Thành viên đã cảm ơn Phan Tiến Dũng về bài viết (2 người):
Trần Linh Chi (11:24 - 13/6/2018) • Hương Đoàn (15:08 - 13/6/2018)

Trần Linh Chi
Bài viết: 12
Tham gia: 01:56 - 7/4/2018
Đã cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 19 lần

Re: Phân biệt công dân và nhân dân?

Bài viết chưa xem bởi Trần Linh Chi » 11:24 - 13/6/2018

Công dân là người thuộc về một Nhà nước dân chủ. Nhân dân là người của một nước.

Như nhân dân Việt Nam thì có từ ngàn đời rồi, trong chế độ chiếm nô, phong kiến và hiện nay đều có nhân dân. Đó là người của một nước.

Còn công dân Việt Nam chỉ có khi chế độ dân chủ được thành lập.
Thành viên đã cảm ơn Trần Linh Chi về bài viết (3 người):
Hương Đoàn (15:08 - 13/6/2018) • Admin (03:02 - 20/6/2018) • nvt (22:23 - 2/7/2018)

TRẢ LỜI