Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phân biệt công dân và nhân dân?

Đã gửi: 11:15 - 13/6/2018
bởi Thủy Thu Phạm
Các bạn chỉ cho mình với, nhân dân với công dân khác nhau điểm gì nhỉ? Mình có thể phân biệt công dân và nhân dân dựa trên các tiêu chí nào?


Re: Phân biệt công dân và nhân dân?

Đã gửi: 11:17 - 13/6/2018
bởi Phan Tiến Dũng
Công dân là khái niệm dùng để chỉ một người thuộc về một nhà nước nhất định mà người đó mang quốc tịch.
Xét về phạm vi nghĩa thì nhan nhân bao trùm cả công dân. Trong nhân nhân gồm có công dân, người nước ngoài và người không quốc tịch.
Nghĩ vậy đó.

Re: Phân biệt công dân và nhân dân?

Đã gửi: 11:21 - 13/6/2018
bởi Lê Bảo Anh
Nhân là người, công là chung. Nhân dân nghĩa là người dân, tức chỉ cần là con người về mặt sinh học thì đã được xem là nhân dân. Còn công dân là người dân trong 1 tập thể công, sinh sống trong 1 tập thể công cộng thì gắn với tập thể phải là quyền và nghĩa vụ.

Re: Phân biệt công dân và nhân dân?

Đã gửi: 11:23 - 13/6/2018
bởi Thủy Thu Phạm
Phan Tiến Dũng đã viết: Công dân là khái niệm dùng để chỉ một người thuộc về một nhà nước nhất định mà người đó mang quốc tịch.
Xét về phạm vi nghĩa thì nhan nhân bao trùm cả công dân. Trong nhân nhân gồm có công dân, người nước ngoài và người không quốc tịch.
Nghĩ vậy đó.
Vậy nhân dân VN chỉ có tập hợp công dân VN phải ko ạ? 

Re: Phân biệt công dân và nhân dân?

Đã gửi: 11:24 - 13/6/2018
bởi Phan Tiến Dũng
Thủy Thu Phạm đã viết:
Phan Tiến Dũng đã viết: Công dân là khái niệm dùng để chỉ một người thuộc về một nhà nước nhất định mà người đó mang quốc tịch.
Xét về phạm vi nghĩa thì nhan nhân bao trùm cả công dân. Trong nhân nhân gồm có công dân, người nước ngoài và người không quốc tịch.
Nghĩ vậy đó.
Vậy nhân dân VN chỉ có tập hợp công dân VN phải ko ạ? 
Công dân Việt Nam là Người có quốc tịch Việt Nam. Được hưởng quyền và gánh vác trách nhiệm công dân đối với nhà nước.
Nhân Dân Việt Nam là toàn thể những con người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bao gồm công dân Việt Nam , người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam.

Re: Phân biệt công dân và nhân dân?

Đã gửi: 11:24 - 13/6/2018
bởi Trần Linh Chi
Công dân là người thuộc về một Nhà nước dân chủ. Nhân dân là người của một nước.

Như nhân dân Việt Nam thì có từ ngàn đời rồi, trong chế độ chiếm nô, phong kiến và hiện nay đều có nhân dân. Đó là người của một nước.

Còn công dân Việt Nam chỉ có khi chế độ dân chủ được thành lập.