Tổ hành chính

 • Chuyên mục
  Bài viết mới nhất
 • Luật hành chính

  Luật hành chính Việt Nam là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về ngành luật hành chính; quản lí hành chính nhà nước; vi phạm hành chính, xử lí vi phạm hành chính,...

  Chủ đề: 2 Bài viết: 2
  Bài viết mới nhất Tìm tài liệu và bài giảng của…
  bởi Lê Bảo Anh Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  07:43 - 10/5/2018
 • Luật tố tụng hành chính

  Môn học Luật Tố tụng hành chính là môn học cung cấp toàn diện các kiến thức lý luận, pháp lý về tố tụng hành chính cũng như kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính

  Chủ đề: 0 Bài viết: 0
  Không có bài viết nào
   
 • Luật khiếu nại, tố cáo

  Luật khiếu nại, tố cáo là một môn khoa học pháp lý nghiên cứu các vấn đề về lý luận, pháp lý và thực tiễn của tổ chức và hoạt động khiếu nại, tố cáo ở nước ta.

  Chủ đề: 0 Bài viết: 0
  Không có bài viết nào